10,98 mln zł kredyt inwest. park handlowy

  • by

10,98 mln zł kredyt inwestycyjny park handlowy (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) to kolejny projekt finansowania który zakończyliśmy wielkim sukcesem. Dlaczego wielkim? Ponieważ kwota i warunki finansowania idealnie wpisują się w oczekiwania klienta. Oczywiście marża kredytu była negocjowana z pracownikami banku, aby obniżyć całkowity koszt finansowania.

Kredyt inwestycyjny dla parku handlowego to jeden z projektów deweloperskich w których się specjalizujemy. Zdobyta wiedza i doświadczenie w ich przygotowaniu i realizacji pozwala na profesjonalne przeprowadzenie transakcji. Patrzymy na każdy projekt przez pryzmat doświadczenia biznesowego, budowlanego i finansowego. Skuteczność w pozyskaniu finansowania dla tego typu inwestycji wynosi 100%- każdy projekt który rozpoczynamy jest zakończony sukcesem. Dlaczego? Ponieważ wytrwale dążymy do celu. Nie odpuszczamy gdy analityk ma zbyt dużo pytań lub gdy pojawi się zbyt dużo wątpliwości w zakresie wskaźników finansowych. Naszym celem jest szukanie rozwiązań!

Kolejnym obszarem specjalizacji w zakresie pozyskania kredytów inwestycyjnych jest branża deweloperska mieszkaniowa. Na tym polu również posiadamy wiele sukcesów. Kredyt inwestycyjny w tej dziedzinie budownictwa posiada swoją specyfikę z uwagi na wytyczne ustawy deweloperskiej oraz wewnętrzne regulacje banków. Ostatecznie każdy bank finansujący budownictwo mieszkaniowe posiada inne oczekiwania oraz podejście chociażby do prognoz sprzedaży, terminu spłaty kredytu i innych parametrów.

10,98 mln zł kredyt inwestycyjny park handlowy – projekt zakończony sukcesem – potwierdzenie profesjonalizmu – potwierdzenie doświadczenia.

Zapraszamy do współpracy.