Projekt handlowy 4,60 mln zł kredyt inwest.

  • by

4,60 mln zł kredyt inwest. projekt handlowy to projekt zakończony sukcesem w formie uzyskanej pozytywnej decyzji kredytowej na warunkach oczekiwanych przez zleceniodawcę. W efekcie pracy Zleceniodawca podpisał umowę kredytową. Naszym zadaniem, jak w przypadku każdego projektu, było uzyskanie korzystnej pod względem finansowym, organizacyjnym i formalno-prawnym decyzji kredytowej i wynegocjowanie najlepszych warunków finansowych. Cel został osiągnęliśmy również w przypadku prezentowanego projektu handlowego. Inwestycja polega na realizacji parku handlowego (projektu handlowego) w sąsiedztwie dyskontu spożywczego. Proces budowy jest podzielony na trzy kwartały. Kredyt inwestycyjny z założenia odzwierciedla strukturę procesu budowlanego.

W trakcie pozyskania kredytu dla projektu handlowego napotkaliśmy sporo pytań z banku o kwestie formalno-prawne, budowlane i finansowe. Udzieliliśmy satysfakcjonujących odpowiedzi na wszystkie z nich dzięki skutecznej komunikacji. Po raz kolejny dochodzimy do wniosku, że każdą inwestycję można sfinansować. Kwestią sporną jest odpowiedź na pytanie: w jakim czasie oraz na jakich warunkach? Pozyskanie kredytu wymaga co najważniejsze wiedzy, doświadczenia w zakresie pozyskania kredytów, wytrwałości i chęci komunikacji z bankiem. Banki najczęściej przedstawiają swoje wymagania w zakresie: parametrów finansowania projektu handlowego oraz przygotowania formalno-prawnego inwestycji. Naszym zadaniem jest przedstawienie dokumentacji formalno-prawnej i biznesowej tak aby złagodzić oczekiwania finansowe.Projekt handlowy jest jedną z najpopularniejszych inwestycji na rynku. Dlatego też przygotowanie pracowników banku do procesowania tych projektów jest tak dobre.

Zapraszamy do współpracy w zakresie finansowania projektów handlowych!