Leasing nieruchomości

Leasing nieruchomości jest alternatywną formą finansowania nieruchomości. Dla wielu inwestorów na rynku nieruchomości jest to narzędzie nadal mało znane co oznacza, że jest również rzadko przez nich wykorzystywane. Warto jednak uwzględnić leasing nieruchomości w trakcie podejmowania decyzji o sposobie finansowania zakupu rentownego obiektu handlowego lub na przykład stacji benzynowej. Warto również rozważyć wykorzystanie leasingu zwrotnego w przypadku gdy obiekt handlowy jest już naszą własnością. Wtedy klient sprzedaje nieruchomości do leasing uzyskując w ten sposób środki, które może przeznaczyć na kolejne inwestycje. W zakresie leasingu nieruchomości mamy do wyboru leasing operacyjny, leasing finansowy i leasing zwrotny. Leasing jest narzędziem finansowym, który może stanowić alternatywę do standardowego kredytu inwestycyjnego lub obrotowego.

Poznaj rodzaje leasingów:

 • Leasing operacyjny od budynku stanowi w pełni koszt uzyskania przychodu dla korzystającego, amortyzacji podatkowej dokonuje finansujący jednakże przedmiot leasingu jest wykazany w bilansie korzystającego.
 • Leasing finansowy: amortyzacja podatkowa jest wykonywana po stronie korzystającego, kosztem uzyskania przychodów dla korzystającego jest dodatkowa część odsetek od raty leasingu, nie ma ograniczeń co do minimalnych wartości wykupu i okresu trwania umowy.
 • Leasing zwrotny: klient sprzedaje nieruchomość do leasingu uzyskując w ten sposób środki, które można przeznaczyć na kolejne inwestycje, po zakończeniu umowy klient ma obowiązek odkupić nieruchomość po cenie ustalonej w umowie leasingowej (rata balonowa).

Powody dla których spółki korzystają z leasingu nieruchomości:

 • Leasing nieruchomości jest dużo bardziej dostępną pod względem formalnym metodą finansowania nieruchomości.
 • Umowa leasingowa nie obciąża finansowo przedsiębiorstwa pod względem zdolności kredytowej ponieważ nie tworzy zobowiązania (bilansowego) do spłaty.
 • Kwestie podatkowe: w kosztach mogą znaleźć się raty leasingowe albo odpisy amortyzacyjne wraz z ratami odsetkowymi, czyli wydatki poniesione na leasing zmniejszają podstawę opodatkowania.

Struktura współpracy

 • PIERWSZY KONTAKT: nawiązanie znajomości z doradcą, omówienie planów inwestycyjnych, omówienie przedmiotu kredytu (mieszkania, domu, budowy itd.) oraz wyznaczenie wartości finansowania potrzebnej do pozyskania.
 • DANE ŹRÓDŁOWE: zebranie podstawowych informacji na temat wynagrodzenia kredytobiorców, kosztów życia, zobowiązań finansowych i innych danych potrzebnych w celu sprawdzenia zdolności kredytowej.
 • OFERTY BANKÓW: przygotowanie ofert banków, które będą zawierać takie dane jak wysokość raty, łączny koszt kredytu i wiele innych informacji. Wyjaśnienie wszystkich składników oferty kredytowej klientowi.
 • WYBÓR NAJLEPSZYCH OFERT: w trakcie procesu pozyskania finansowania pomagamy w wyborze najlepiej oferty pokazując korzyści i koszty wynikające z każdej z nich.
 • WNIOSKI KREDYTOWE: po podjęciu ostatecznej decyzji o wyborze instytucji finansowej i oferty doradca wypełnia wszystkie potrzebne dokumenty i wnioski. Kolejnym etapem pracy jest zebranie potrzebnych dokumentów stanowiących załącznik do wniosku. Komplet jest składany do instytucji finansowej.
 • UMOWA KREDYTOWA: omówienie decyzji kredytowych i podpisanie umowy.

„Leasing nieruchomości to najprostszy sposób finansowania dochodowej nieruchomości

ale także najkorzystniejszy dla przedsiębiorcy ze względu na brak obciążenia bilansu spółki”.


Korzyści ze współpracy

Profesjonalizm

Wiedza i doświadczenie

Finanse

Współpracę opieramy na rzetelnej komunikacji i pełnym wsparciu w trakcie przygotowania dokumentacji kredytowej

Posiadamy wiedzę finansową, praktykę w pozyskaniu kredytów, doświadczenie w branży budowlanej i przekrojową znajomość oferty banków

Doradzamy Zleceniodawcy jak przygotować inwestycję, aby jak najwięcej zaoszczędzić na kosztach finansowych i zapewnić sobie największe bezpieczeństwo inwestycji