Działalność operacyjna 0,80 kredyt obrotowy

  • by

Działalność operacyjna 0,80 mln zł kredyt obrotowy to finansowanie które pozyskaliśmy dla spółki z którą współpracujemy na stałych zasadach.  Jednostkę obsługujemy w zakresie doradztwa finansowego przy pozyskania kapitału na zakup nieruchomości rentownych. Również świadczymy usługi doradcze w zakresie przygotowania do zakupu nieruchomości nierentownych takich jak wynajęte parki handlowe, wynajęte biurowce i inne.

Kredyt obrotowy ma to do siebie, że zdolność do jego zaciągnięcia wynika z obrotów spółki- średniorocznych przychodów. Naszym celem jest przedstawienie historycznych danych finansowych- rachunku zysków i strat oraz bilansu aby następnie na ich podstawie przygotować prognozy które pozwalają na udzielenie pozytywnej decyzji kredytowej. Prognoz przyszłych przychodów muszą opierać się na wiarygodnych założeniach (np. umowach) oraz powinny stanowić gwarancję spłaty zadłużenia w przyszłości. Działalność operacyjna 0,80 kredyt obrotowy to projekt dla którego pozyskaliśmy finansowanie na bardzo korzystnych dla inwestora warunkach. Decyzja kredytowa została wydana już w 3 tygodnie od momentu złożenia wniosku oraz kompletu dokumentów.

Dokumentem przewodnim w procesie pozyskania kredytu obrotowego jest opis modelu biznesowego spółki i założeń przyjętych do przygotowania prognozy rachunku zysków i strat oraz bilansu. Pozyskanie kredytu w zakresie kredytu obrotowego stanowi nasz obszar specjalizacji. Naszym celem jest świadczenie kompleksowej i profesjonalne obsługi finansowej firm budowlanych i deweloperskich. Działalność operacyjna 0,80 kredyt obrotowy to projekt którego realizacja potwierdza naszą skuteczność w tym zakresie.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu. Poznajmy się i sprawdźmy czy jesteśmy w stanie wspólnie zrealizować inwestycję.