Inwestycja szeregowa 3,50 mln zł kredyt inwest.

  • by

Inwestycja szeregowa 3,50 mln zł kredyt inwest. to kolejny projekt dla którego pozyskaliśmy finansowanie w formie kredytu inwestycyjnego. Inwestor miał do wyboru dwa źródła finansowania: kredyt bankowy i finansowanie inwestycyjne z funduszu inwestycyjnego. Ostatecznie źródłem kapitału był fundusz inwestycyjny. Wypracowane przez Zarząd METIS GROUP relacje biznesowe z Władzami funduszu pozwoliły na realizację inwestycji na warunkach cenowych zbliżonych do rynkowych.

Dlaczego wielu inwestorów decyduje się na finansowanie inwestycji mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie szeregowej (inwestycja szeregowa) właśnie przy współpracy z funduszem inwestycyjnym, a nie bankiem? Otóż powód jest dość prosty. Wynika on z większej elastyczności kapitału pozyskanego z funduszu i niższego kosztu finansowania (nawet jeżeli koszt % jest wyższy). Wielu inwestorów pożyczony kapitał z funduszu wykorzystuje rotacyjnie na więcej niż jednym projekcie, aby osiągając w ten sposób niż średni ważony koszt kapitału. Najłatwiej zaprezentować korzyść na przykładzie projektu poprzez przygotowanie odpowiedniej analizy finansowej. Inwestor osiąga wyższą efektywność wykorzystania kapitału stosując rachunki powiernicze otwarte, aby z przychodów od klientów finansować budowę.

Inwestycja szeregowa została sfinansowana kredytem inwestycyjnym

Z doświadczenia wynika, że cały proces pozyskania finansowania trwa około 3-4 tygodni. Do tego czasu należy dodać 2-3 tygodnie w trakcie których prowadzona jest weryfikacja projektu oraz opracowanie biznes planu. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że pozyskujemy finansowanie jedynie na podstawie biznes planów opracowanych przez nas zespół.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu! Zapraszamy do zapoznania się z realizacjami aby lepiej poznać Nas.